IMPACT KOUČINK

 

Je to proces sebe-poznání, sebe-přijetí, uchopení vlastní síly, objevení vlastní moudrosti, rozhodování, konání…vše v souladu s nejvnitřnějším cítěním daného člověka…    

Vycházím z toho, že máme všichni vrozený vnitřní program pro dokonalé zdraví, život v radosti a naplnění. Této naší přirozenosti často brání stresy, strachy a na základě těchto prožitků vytvořená rozhodnutí, přesvědčení a následně životní strategie založené na neúspěchu. Pomáhám lidem odkrývat a uvolňovat tyto většinou nevědomé překážky.

Tuto práci dělám řadu let. Lidé do mé poradny chodí s různými tématy, kde potřebují pomoc. Ať už jde o vztahové záležitosti, oblast zdraví, prožívání hojnosti, naplnění, potřebují se pohnout z místa, udělat ve svém životě změnu. Intuitivně si hraji s technikami, volím postup sezení individuálně, podle potřeb klienta. Lehkost, hravost, soucítění, pochopení, přijetí, atmosféra bezpečí to je základ. Uvolňujeme stresové napětí jak při ujasňování si tématu ve vědomí, kdy klient jasně uchopuje své téma, uvědomuje si souvislosti, tak především v příčině problému. Nacházíme události, které se staly v minulosti, jsou zaznamenané v podvědomí klienta svým specifickým způsobem. Vždy pracuji s klientem jemně, s co nejmenším emočním zatížením, není potřeba vše znovu prožívat. Uvolňujeme stres ze situace uložené v podvědomí, člověk získává nadhled, uvědomuje si nové možnosti, nově reaguje, vychází z moudrosti, kterou v sobě má, ze svého srdce. A to je pro mne ta největší radost, kdy člověku spadne kámen ze srdce, kdy se v poradně rozzáří a najednou je pro něj vše tak snadné. Poznává před mýma očima, že on je tvůrce svého života,  jaké fantastické možnosti má.

Dává mi smysl série sezení, impact koučink, kdy má klient daleko více možností změny a osobního růstu. Vycházíme z aktuálních potřeb klienta. Můžeme také využít připravené série odbloků na dané téma…o tom níže.

Nyní nově nabízím serii pěti odblokování  – Pět těl ve své přirozenosti.  –     Cílem je  zharmonizovat tělo fyzické, mentální, emocionální, esenciální i x-faktorové ve spolupracující celek.  Pro požitek a radost z jakéhokoli pohybu a je tím myšlen i pohyb orgánů a všech buněk v těle, pro dokonalé zdraví, pro podporující  vědomé  postoje, pro uvolnění sebedůvěry v instinktivní individualitu, emoce,  které vedou člověka do akce, k životu v naplnění.   Být více času v přítomnosti, v harmonii sami se sebou. Ze zkušenosti  klientů, kteří sérii odblokování absolvovali, jde o kvantový skok v jejich vývoji. Doporučuji i těm, kteří mají vleklý problém, a zatím razantně nic nepomohlo.

V oblasti Koučinku nabízím pro rodiče, vychovatele sérii sezení na téma: Být svým dětem láskyplným šéfem. Existuje spousta výchovných rad, směrů. Jak se v tom k čertu vyznat! Každý chce pro své dítě to nejlepší. A co kdybych vám prozradila, že právě jen vy víte a umíte reagovat ve správnou chvíli tím správným zdravým způsobem! Ano, série odbloků nabízí možnost zase uvěřit své instinktivní individualitě a žít ji! Jsou to čáry máry fuky?! Ano, něco úžasného!

 

 

    

Mohlo by vás také zajímat: