NLP

Neurolingvistické programování

  • obor aplikované psychologie
  • NLP využívá jazyk mysli k tomu, abychom jeho prostřednictvím dosáhli specifických a žádoucích výsledků
  • obsahuje množství technik a postupů, které byly vytvořeny na základě pozorování těch nejúspěšnějších lidí v nejrůznějších oblastech činnosti dosahující vynikajících výsledků
  • Je to způsob objevování a odhalení vašeho osobního nadání, způsob jak dosahovat to nejlepší ze sebe a z jiných lidí
  • jde o praktické dovednosti, které vás naučí, jak dosáhnout toho , čeho opravdu chcete v tomto světě dosáhnout a zároveň vytvářet hodnoty i pro druhé lidi
  • lze použít v komunikaci, podnikání, vzdělávání a terapii.

Jak NLP využívám při odblocích? Pro lepší komunikaci mezi mnou a klientem, pro  jednodušší uvolnění emočních blokád, pro lepší pochopení a nastavení nových životních  strategií pro klienta atd.