Individuální konzultace

Nabízím OSOBNÍ KONZULTACE, při kterých pomáhám klientům s jejich trápeními, starostmi. Odblokováváme fyzické, psychické problémy, stavy, při kterých cítí omezení. Neléčím, pouze pomáhám uvolnit stres, který je příčinou problému. Jsem takový „zprostředkovatel – navrhovatel potřebných kroků ke změně“, zdrojem změny je ale vždy klient sám. Důležité je, s jakým vnitřním nasazením přistupuje k odbloku, především jde o vnitřní pravdivost, poctivost. Není potřeba, abych znala přesně příběh klienta, to co potřebuje zachovat v tajnosti, respektuji a i s tím můžeme pracovat a uvolňovat emoční záznamy.

Jste-li nespokojeni s kvalitou svého života, můžete ji změnit.

Nabízím účinnou pomoc, řešení.

Jak konzultace probíhá ?

Nejprve si popovídáme o problému, s kterým klient přichází. Zajímám se o jeho potřeby, co mu vlastně  chybí. Jak se cítí, co prožívá, jaké by potřeboval změny. Jasně definujeme cíl odblokování.

Při sezení využívám svalového testu.Tělo reaguje na otázky. Jemným tlakem na klientovy natažené  ruce získávám odpovědi od těla, ANO – pevný sval, když je klientova reakce na otázku pozitivní, Ne – slabý (zvadlý) sval, kdy klient po otázce cítí stres. Tím lze obejít vědomou mysl. Existuje spousta informací ohledně klientova tématu, kterých si není vědom, díky svalu je můžeme zjistit. Svalový test je úžasný nástroj, který umožňuje jasné zacílení na příčinu problému. Velice jednoduše tak zjistíme okolnosti problému např: jaké emoce jsou zapojeny, jaký emoční program klienta ovládá, věk klienta, kdy došlo k traumatické (stresové, konfliktní) události, která je příčinou dnešních potíží, kdo se konfliktu účastní a další a další  upřesnění přímo k tématu…..Takto vytestuji všechny informace, které potřebujeme znát, abychom mohli co nejsnáze uvolnit stres, který způsobuje problém. Pak můžeme přistoupit k samotnému odbloku.

Klient se naladí na svůj problém , specifikuje okolnosti, myšlenky, pocity a přes tuto „emoční“ stopu se dostáváme do příčiny problému, do události, která se stala někdy v minulosti, ale díky nestráveným pocitům je stále živá. Dovolíme, aby pocity, chování, všechny myšlenky byly pozorovány, cítěny, přijaty, všechna ta energie mohla být strávena. Postupně se klient dostává ke své vnitřní moudrosti, čistému bytí….dochází k porozumění, k pochopení, přicházejí nové možnosti řešení, úleva, láska.smileyVše se děje za neustálého energetického korigování, poklepu na meridiánové body. Využíváme různých korekcí a upřesnění, různých metod.

Konečný prožitek, obraz ukotvujeme v srdci klienta, vtiskáváme do Matrixu (energetické matrice, vzoru pro naše cítění, vnímání, chování, myšlení), nebo necháváme volně směrem do budoucna měnit se a dolaďovat. Vše ověřujeme testováním svalu. Cílem je 0% stresu v minulosti, v přítomnosti i při pohledu do budoucna ohledně řešeného tématu. Klient si pro sebe ujasňuje souvislosti, volí si na základě odblokování, co je pro něho důležité, má nová řešení, nové možnosti, nové volby pro svůj život, nové chování, které může využít k dosažení svých cílů…atd.

Většinou se odblokování nějakou dobu integruje, klient se s novým vnitřním programem sžívá. Někdy je zapotřebí, aby klient integraci odbloku podpořil, posílil. Dostává podle svalového testu jednoduchá cvičení, jemné energetické korekce na doma, takový malý domácí úkol.smiley

Délka sezení je individuální. Počet konzultací se odvíjí od stavu problému a samozřejmě také do jaké míry ho chcete vyřešit.  Každý i z jediného sezení získává pozitivní užitek, ale opakování odbloků přináší mnohem více, budete nadšeni!! Tvůrci Kinezologie One Brain doporučují tři odbloky na jedno téma.

Potřebujete více informací? Ráda Vám vše objasním,

volejte na můj tel. 724 535 021, nebo pište na email petra.rus@centrum.cz

Odblokování nenahrazuje lékařskou péči, neléčí nemoci, ale uvolňuje emoční příčiny problému, stres, který vede k disharmonii. Když navracíte tělu a duši harmonii, umožňujete nastartovat samouzdravující proces.